Historie

Při provádění bouracích prací na jaře 2023 jsme na staré fasádě prostředního domu našli tento starý domovní kámen. Jak nám potvrdil Ing. arch. Ševců z Národního památkového ústavu (NPÚ) v Praze, jedná se s největší pravděpodobností o původní josefinské či tereziánské označení čísla popisného.

Číslování domů bylo uzákoněno v době vlády Marie Terezie na jaře roku 1770 a ve většině obcí proběhlo od podzimu 1770 do roku 1771. Číslování se provádělo s pomocí vojska v přirozeném sledu tak, jak lze obec postupně projít, obvykle po směru chodu hodinových ručiček. Začínalo obvykle nejdůležitější, zpravidla veřejnou budovou (panské sídlo, fara, rychta, nejbohatší usedlost).

Kámen je zřejmě z černého vápence nebo sliveneckého mramoru. Text je psaný německým kurentem a nápis nyní zkoumá odborník na německý kurent z Archivu hl. města Prahy. Poté necháme kámen odborně vyčistit, písmo vyzlatit a umístíme jej se souhlasem NPÚ na podobné místo, kde jsme jej našli – na fasádu prostředního domu. Vznikne tak velmi originální detail.

Historik staveb Mgr. Ladislav Valtr nyní zkoumá stáří a historii původního domu U Kašny 10 a hledá i informace o bývalých majitelích domu. Pokoušíme se získat o původním domě co nejvíce informací. Pokud znáte někoho, kdo zde dříve bydlel, neváhejte nás kontaktovat.

Zde je kopie stabilního katastru z roku 1840. Náš dům má na této mapě číslo popisné 35: