Standardy

OBECNÉ STANDARDY DOMŮ IDARED, RENETA

Svislé konstrukce

Obvodové konstrukce domů jsou zděné, lepené  na systémovou tenkovrstvou maltu z cihel Porotherm 44 Profi EKO+ tl. 440mm. Překlady nad otvory v obvodových konstrukcích jsou tvořeny systémovými překlady Porotherm 7, nebo jsou řešeny v rámci celoobvodových věnců. Lokálně jsou systémové překlady nahrazeny ocelovými překlady, to zejména v místě uložení stropních ocelových výměn. Dělící stěna mezi RD je tvořena na každé straně zděnou konstrukcí Porotherm 19 AKU tl. 190mm, mezi stěnami je vložen dilatační EPS tl.20mm.

Vnitřní nosné konstrukce jsou tvořeny tvárnicemi Porotherm Profi tl. 240, 380mm. Cihly jsou lepeny na systémovou tenkovrstvou maltu. Vnitřní dělící konstrukce mezi RD jsou vyzděny 300mm nad úroveň střešní krytiny, takže tvoří požárně-dělící konstrukci.

Příčky jsou zděné z cihel Porotherm Profi tl. 80, 115mm. Cihly jsou lepeny na systémovou tenkovrstvou maltu. Příčky jsou vzájemně provazovány. Nad otvory v příčkách jsou umístěny systémové překlady Porotherm KP 11,5.

Překlady, věnec, stropy

Věnce jsou navrženy v úrovni pod stropem z panelů resp. v jeho úrovni. Někde věnec současně slouží jako překlad nad okny a balkonovými dveřmi v obvodových stěnách. Ztužující věnec je železobetonový monolitický (beton C20/25). Hlavní nosná výztuž je provedena ze 4 ocelových profilů R 12 s třmínky z oceli R 6 (po 20­ m). Ve všech rozích a koutech věnce jsou dány rohové (koutové) příložky (4x R 12). Přídavná dolní výztuž je doplněna zpravidla nad otvory. Nad některými dveřními otvory v nosných stěnových konstrukcích jsou použity keramobetonové překlady. Stropy jsou provedeny ze stropních panelů Spiroll.

Tepelné izolace

Zateplení boku základu a soklu je provedeno deskami z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 100-140 mm. Tepelná izolace podlahy 1.NP je provedena z polystyrenových desek EPS 150 S. Zateplení střešní konstrukce je provedeno deskami typu Isover ORSIK a rohožemi Isover UNIROLL, nebo obdobnými. Zateplení u věnců a překladů je provedeno EPS deskami různé tloušťky. Zateplení fasády je provedeno z tepelněizolační malty.

Krov, střešní krytina a klempířské prvky

Jako konstrukce střechy je použit dřevěný vaznicový krov (stojatá stolice). Čela krokví jsou seříznuta svisle a na čela je doplněna deska Cetris, nebo obdobná. Plné vazby jsou podporovány nosnými stěnami či dostatečně dimenzovanými panely. Celá konstrukce krovu je ošetřena přípravky proti působení dřevokazných organizmů. Střešní krytina je z keramické tašky Bobrovka. Pod krytinou je použita pojistná hydroizolace DEKTEN MULTI PRO, nebo obdobná. Střešní krytina vikýřů je navržena na bázi drážkového plechu Lindab Seamline, nebo obdobného. Klempířské konstrukce, které jsou součástí střechy jsou červené barvy, ostatní klempířské prvky jsou hnědé.

Podlahy

Ve všech místnostech v 1.np je použita keramická dlažba, v pokojích v 2.np a 3.np jsou plovoucí podlahy s nášlapnou dřevěnou vrstvou.

Úpravy povrchů stěn

Všechny zděné stěny jsou z interiérové strany omítnuty vápenocementovou jádrovou omítkou a dále štukovou omítkou s výmalbou. Z exteriéru je provedena tepelněizolační omítka.

Okna a vstupní dveře

Okna jsou dřevěná, otevíravá. Zasklení je provedeno termoizolačním dvojsklem. Vstupní dveře jsou dřevěné s bezpečnostním kováním, doplněné nadsvětlíkem s izolačním dvojsklem, jedná se o repliky původních oken dle schválení NPÚ.

Venkovní parapety

Venkovní parapety jsou z hnědého poplastovaného plechu.

Vnitřní parapety

Vnitřní parapety jsou dřevěné.

Vytápění a ohřev TUV

Zdrojem tepla pro každý samostatný RD je navržen plynový závěsný kondenzační jednookruhový kotel v kombinaci s nepřímo ohřívaným nerezovým zásobníkem o objemu cca 200l. Kotel obsahuje digitální automat pro řízení a zajištění provozních a havarijních stavů kotle. Kotel bude zavěšen na stěně technické místnosti. Součástí kotle je dále oběhové čerpadlo, expanzní nádoba o objemu 8l, automatický odvzdušňovací ventil, pojistný ventil .

Příprava teplé vody bude prováděna v každém RD nerezovým stacionárním nepřímo ohřívaným zásobníkem teplé vody .

Otopná plocha v objektech IDARED A RENETA je celoplošně navržena jako podlahové vytápění.

Silová elektřina, EPS,hromosvody a uzemnění, slaboproudé rozvody

Světelné a zásuvkové rozvody

V jednotlivých místnostech a bytových interiérových prostorech provedeny vývody pro svítidla ukončeny svorkou, svítidla nejsou součástí vybavení RD. Součástí venkovních rozvodů je osvětlení venkovního prostoru, svítidla nejsou součástí vybavení RD.

V bytových prostorech provedena běžná zásuvková instalace 230 V samostatně jištěné zásuvky osazeny pro pračku, sušičku, myčku, elektrickou troubu, a spotřebiče
o výkonu větším než 1250W.

Elektrická požární signalizace

Objekt bude vybaven zařízením autonomní detekce požáru dle požadavku Požárně bezpečnostního řešení.

Hromosvody a uzemnění

Na střeše objektu instalováno hřebenové jímací zařízení uzemněné svody na uzemnění a doplněno pomocnými jímači

Slaboproudé rozvody, Internet

Zásuvky vnitřní počítačové sítě budou umístěny v každé obytné místnosti. Hvězdicovitý rozvod bude sveden do technické místnosti pro budoucí napojení racku.

Oplocení

Oplocení zahrad bude výšky min. 1,4 m v provedení dle schválení NPÚ.

 

STANDARD VYBAVENÍ DOMU RENETA

1.NP

PŘEDSÍŇ 3.1.1, CHODBA A SCHODIŠTĚ 3.2.6

 • Podlaha – keramická dlažba
 • Stěny a strop – bílá malba typu Primalex Plus
 • Vnitřní dveře – obložkové hladké dřevěné s kovovým kováním, plné, bílé
 • Zásuvky, vypínače – typové řady ABB TIME

OBÝVACÍ POKOJ 3.1.14, KUCHYNĚ 3.1.5, POKOJ 3.1.7

 • Podlaha – keramická dlažba
 • Stěny a strop – bílá malba typu Primalex Plus
 • Vnitřní dveře – obložkové hladké dřevěné s kovovým kováním, plné, bílé
 • Zásuvky, vypínače – typové řady ABB TIME
 • Kuchyňský kout – příprava rozvodů pro připojení el. sporáku, myčky, lednice, digestoře, dřezu. Instalace jsou ukončeny rohovými ventily, resp. zátkou na stěně. Součástí standardu není obklad nad pracovní deskou, dřez, baterie, kuchyňská linka, spotřebiče, světla

WC 3.1.3

 • Podlaha – keramická dlažba
 • Stěny – keramický obklad, provedení nad obložky
 • Vnitřní dveře – obložkové hladké dřevěné s WC kličkou, plné, bílé
 • Umyvadlo Vigour Derby, baterie
 • WC závěsné Vigour Derby, WC sedátko, ovládací tlačítko
 • Zásuvky, vypínače – typové řady ABB TIME

TECHNICKÁ MÍSTNOST 3.1.2

 • Podlaha – keramická dlažba
 • Stěny – keramický obklad u pračky/sušičky
 • Vnitřní dveře – obložkové hladké laminátové s kovovým kováním, plné, dekor dřevo nebo bílý laminát
 • Zásuvky, vypínače – typové řady ABB TIME
 • Připojení pračky a sušičky – příprava pro připojení automatické pračky, rohový ventil, sifon

2.NP

CHODBA A SCHODIŠTĚ 3.2.1

 • Podlaha – keramická dlažba
 • Stěny a strop – bílá malba typu Primalex Plus
 • Vnitřní dveře – obložkové hladké dřevěné s kovovým kováním, plné, bílé
 • Zásuvky, vypínače – typové řady ABB TIME

KOUPELNA 3.2.2

 • Podlaha – keramická dlažba
 • Stěny – keramický obklad, provedení nad obložky
 • Vnitřní dveře – obložkové hladké dřevěné s kovovým kováním, plné, bílé
 • Umyvadlo Vigour Derby, baterie
 • WC závěsné Vigour Derby, WC sedátko, ovládací tlačítko
 • Vana akrylátová Vigona, vanová baterie
 • Sprchový kout - čiré sklo bez dekoru, čtvercová vanička, baterie
 • Zásuvky, vypínače – typové řady ABB TIME

POKOJ 3.2.3

 • Podlaha – plovoucí podlaha s dřevěnou nášlapnou vrstvou
 • Stěny a strop – bílá malba typu Primalex Plus
 • Vnitřní dveře – obložkové hladké dřevěné s kovovým kováním, plné, bílé
 • Zásuvky, vypínače – typové řady ABB TIME

3.NP

PRACOVNA 3.3.1

 • Podlaha – plovoucí podlaha s dřevěnou nášlapnou vrstvou
 • Stěny a strop – bílá malba typu Primalex Plus
 • Vnitřní dveře – obložkové hladké dřevěné s kovovým kováním, plné, bílé
 • Zásuvky, vypínače – typové řady ABB TIME

Investor si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu výstavby změnit standardy nebo vybavení.

 

STANDARD VYBAVENÍ DOMU IDARED

1.NP

PŘEDSÍŇ A SCHODIŠTĚ 2.1.1

 • Podlaha – keramická dlažba
 • Stěny a strop – bílá malba typu Primalex Plus
 • Vnitřní dveře – obložkové hladké dřevěné s kovovým kováním, plné, bílé
 • Zásuvky, vypínače – typové řady ABB TIME

OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 2.1.5

 • Podlaha – keramická dlažba
 • Stěny a strop – bílá malba typu Primalex Plus
 • Vnitřní dveře – obložkové hladké dřevěné s kovovým kováním, plné, bílé
 • Zásuvky, vypínače – typové řady ABB TIME
 • Kuchyňský kout – příprava rozvodů pro připojení el. sporáku, myčky, lednice, digestoře, dřezu. Instalace jsou ukončeny rohovými ventily, resp. zátkou na stěně. Součástí standardu není obklad nad pracovní deskou, dřez, baterie, kuchyňská linka, spotřebiče, světla

KOUPELNA 2.1.4

 • Podlaha – keramická dlažba
 • Stěny – keramický obklad, provedení nad obložky
 • Vnitřní dveře – obložkové hladké dřevěné s WC kličkou, plné, bílé
 • Umyvadlo Vigour Derby, baterie
 • WC Vigour Derby, závěsné, WC sedátko, ovládací tlačítko
 • Sprchový kout - čiré sklo bez dekoru, čtvercová vanička, baterie
 • Zásuvky, vypínače – typové řady ABB TIME

TECHNICKÁ MÍSTNOST 2.1.3

 • Podlaha – keramická dlažba
 • Stěny – keramický obklad okolo pračky/sušičky
 • Vnitřní dveře – obložkové hladké laminátové s kovovým kováním, plné, dekor dřevo nebo bílý laminát
 • Zásuvky, vypínače – typové řady ABB TIME
 • Připojení pračky a sušičky – příprava pro připojení automatické pračky, rohový ventil, sifon

ŠATNA 2.1.2

 • Podlaha – keramická dlažba  
 • Stěny a strop – bílá malba typu Primalex Plus
 • Vnitřní dveře – obložkové hladké dřevěné s kovovým kováním, plné, bílé
 • Zásuvky, vypínače – typové řady ABB TIME

2.NP

CHODBA A SCHODIŠTĚ 2.2.1

 • Podlaha – keramická dlažba
 • Stěny a strop – bílá malba typu Primalex Plus
 • Vnitřní dveře – obložkové hladké dřevěné s kovovým kováním, plné, bílé
 • Zásuvky, vypínače – typové řady ABB TIME

KOUPELNA 2.2.3

 • Podlaha – keramická dlažba
 • Stěny – keramický obklad, provedení nad obložky
 • Vnitřní dveře – obložkové hladké dřevěné s kovovým kováním, plné, bílé
 • Umyvadlo Vigour Derby, baterie
 • WC Vigour Derby, závěsné, WC sedátko, ovládací tlačítko
 • Vana akrylátová Vigona, vanová baterie
 • Sprchový kout - čiré sklo bez dekoru, čtvercová vanička, baterie
 • Zásuvky, vypínače – typové řady ABB TIME

POKOJE 2.2.2 a 2.2.4

 • Podlaha – plovoucí podlaha s dřevěnou nášlapnou vrstvou
 • Stěny a strop – bílá malba typu Primalex Plus
 • Vnitřní dveře – obložkové hladké dřevěné s kovovým kováním, plné, bílé
 • Zásuvky, vypínače – typové řady ABB TIME

3.NP

PRACOVNA 2.3.1

 • Podlaha – plovoucí podlaha s dřevěnou nášlapnou vrstvou
 • Stěny a strop – bílá malba typu Primalex Plus
 • Vnitřní dveře – obložkové hladké dřevěné s kovovým kováním, plné, bílé
 • Zásuvky, vypínače – typové řady ABB TIME

Investor si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu výstavby změnit standardy nebo vybavení.

 

OBECNÝ STANDARD DOMU JONATHAN

Svislé konstrukce

Svislé konstrukce domu zachovány, v místě původního balkonu v 2.np dozděna obvodová stěna z cihel Porotherm 30 P+D. Budou provedeny lehké sádrokartonové příčky. Příčky budou tvořeny systémovým roštem z tenkostěnných ocelových profilů CW tl.75mm s oboustranným opláštěním SDK deskami tl. 12.5mm. Příčky budou vyplněny minerální vatou tl.80mm.

Překlady, věnec, stropy

Všechny vodorovné konstrukce domu jsou zachovány, původní dřevěné stropy jsou dodatečně vyztuženy příložkami.

Tepelné izolace

Tepelná izolace podlahy 1.NP je provedena z polystyrenových desek EPS 150 S. Zateplení střešní konstrukce je provedeno deskami typu Isover ORSIK a rohožemi Isover UNIROLL, nebo obdobnými. Zateplení fasády je provedeno z tepelněizolační malty. V místech oslabeného původního obvodového zdiva je interiér domu dodatečně zateplen pro eliminaci tepelných ztrát a případnou kondenzaci vlhkosti.

Krov, střešní krytina a klempířské prvky

Dřevěný krov je ponechán původní, došlo k úpravě krovu v místě styku s domem IDARED. Celá konstrukce krovu je ošetřena přípravky proti působení dřevokazných organizmů. Střešní krytina je z šablon Cembrit v červené barvě dle schválení NPÚ. Pod krytinou je použita pojistná hydroizolace DEKTEN MULTI PRO, nebo obdobnáKlempířské konstrukce, které jsou součástí střechy jsou červené barvy, ostatní klempířské prvky jsou hnědé.

Podlahy

Ve všech místnostech v 1.np je použita keramická dlažba, v pokojích v 2.np a 3.np jsou plovoucí podlahy s nášlapnou dřevěnou vrstvou.

Úpravy povrchů stěn

Všechny zděné stěny jsou z interiérové strany omítnuty vápenocementovou jádrovou omítkou a dále štukovou omítkou s výmalbou. Z exteriéru je provedena tepelněizolační omítka.

Okna a vstupní dveře

Okna jsou dřevěná, otevíravá. Zasklení je provedeno termoizolačním dvojsklem. Vstupní dveře jsou dřevěné s bezpečnostním kováním, doplněné nadsvětlíkem s izolačním dvojsklem, jedná se o repliky původních oken dle schválení NPÚ.

Venkovní parapety

Venkovní parapety jsou z hnědého poplastovaného plechu.

Vnitřní parapety

Vnitřní parapety jsou dřevěné.

Schodiště

Je provedeno nové dřevěné schodiště včetně zábradlí ze smrkového dřeva s povrchovou úpravou bezbarvým odolným lakem.

Vytápění a ohřev TUV

Zdrojem tepla pro každý samostatný RD je navržen plynový závěsný kondenzační jednookruhový kotel v kombinaci s nepřímo ohřívaným nerezovým zásobníkem o objemu cca 200l. Kotel obsahuje digitální automat pro řízení a zajištění provozních a havarijních stavů kotle. Kotel bude zavěšen na stěně technické místnosti. Součástí kotle je dále oběhové čerpadlo, expanzní nádoba o objemu 8l, automatický odvzdušňovací ventil, pojistný ventil .

Příprava teplé vody bude prováděna v každém RD nerezovým stacionárním nepřímo ohřívaným zásobníkem teplé vody .

Otopná plocha v objektu JONATHAN je kombinace podlahového vytápění (1.NP) a deskových otopných radiátorů (2.NP a podkroví). Navržený kondenzační kotel umožňuje výrobu dvojí topné vody, tj. v teplotním spádu 75/65 pro radiátory a 45/35 pro podlahové vytápění.

Silová elektřina, EPS,hromosvody a uzemnění, slaboproudé rozvody

Světelné a zásuvkové rozvody

V jednotlivých místnostech a bytových interiérových prostorech provedeny vývody pro svítidla ukončeny svorkou, svítidla nejsou součástí vybavení RD. Součástí venkovních rozvodů je osvětlení venkovního prostoru, svítidla nejsou součástí vybavení RD.

V bytových prostorech provedena běžná zásuvková instalace 230 V samostatně jištěné zásuvky osazeny pro pračku, sušičku, myčku, elektrickou troubu, a spotřebiče
o výkonu větším než 1250W.

Elektrická požární signalizace

Objekt bude vybaven zařízením autonomní detekce požáru dle požadavku Požárně bezpečnostního řešení.

Hromosvody a uzemnění

Na střeše objektu instalováno hřebenové jímací zařízení uzemněné svody na uzemnění a doplněno pomocnými jímači

Slaboproudé rozvody, Internet

Zásuvky vnitřní počítačové sítě budou umístěny v každé obytné místnosti. Hvězdicovitý rozvod bude sveden do technické místnosti pro budoucí napojení racku.

Oplocení

Oplocení zahrad bude výšky min. 1,4 m v provedení dle schválení NPÚ.

 

STANDARD VYBAVENÍ DOMU JONATHAN

1.NP

PŘEDSÍŇ 1.1.1

 • Podlaha – keramická dlažba
 • Stěny a strop – bílá malba typu Primalex Plus
 • Vnitřní dveře – obložkové hladké dřevěné s kovovým kováním, plné, bílé
 • Zásuvky, vypínače – typové řady ABB TIME

OBÝVACÍ POKOJ 1.1.4, KUCHYNĚ 1.1.5

 • Podlaha – keramická dlažba
 • Stěny a strop – bílá malba typu Primalex Plus
 • Vnitřní dveře – obložkové hladké dřevěné s kovovým kováním, plné, bílé
 • Zásuvky, vypínače – typové řady ABB TIME
 • Kuchyňský kout – Příprava rozvodů pro připojení el. sporáku, myčky, lednice, digestoře, dřezu. Instalace jsou ukončeny rohovými ventily, resp. zátkou na stěně. Součástí standardu není obklad nad pracovní deskou, dřez, baterie, kuchyňská linka, spotřebiče, světla.
 • Schodiště - nové dřevěné schodiště včetně zábradlí ze smrkového dřeva s povrchovou úpravou bezbarvým odolným lakem.

WC 1.1.2

 • Podlaha – keramická dlažba
 • Stěny – keramický obklad, provedení nad obložky
 • Vnitřní dveře – obložkové hladké dřevěné s WC kličkou, plné, bílé
 • Umyvadlo Vigour Derby, baterie
 • WC Vigour Derby závěsné, WC sedátko, ovládací tlačítko
 • Zásuvky, vypínače – typové řady ABB TIME

TECHNICKÁ MÍSTNOST 1.1.3

 • Podlaha – keramická dlažba
 • Stěny – keramický obklad, provedení u pračky/sušičky
 • Vnitřní dveře – obložkové hladké laminátové s kovovým kováním, plné, dekor dřevo nebo bílý laminát
 • Zásuvky, vypínače – typové řady ABB TIME
 • Připojení pračky a sušičky – příprava pro připojení automatické pračky, rohový ventil, sifon

2.NP

CHODBA A SCHODIŠTĚ 1.2.1

 • Podlaha – plovoucí podlaha s dřevěnou nášlapnou vrstvou
 • Stěny a strop – bílá malba typu Primalex Plus
 • Vnitřní dveře – obložkové hladké dřevěné s kovovým kováním, plné, bílé
 • Zásuvky, vypínače – typové řady ABB TIME

KOUPELNA 1.2.3

 • Podlaha – keramická dlažba
 • Stěny – keramický obklad, provedení nad obložky
 • Vnitřní dveře – obložkové hladké dřevěné s kovovým kováním, plné, bílé
 • Umyvadlo Vigour Derby, baterie
 • WC Vigour Derby závěsné, WC sedátko, ovládací tlačítko
 • Vana akrylátová Vigona, vanová baterie
 • Zásuvky, vypínače – typové řady ABB TIME

POKOJ 1.2.2 A POKOJ 1.2.4

 • Podlaha – plovoucí podlaha s dřevěnou nášlapnou vrstvou
 • Stěny a strop – bílá malba typu Primalex Plus
 • Vnitřní dveře – obložkové hladké dřevěné s kovovým kováním, plné, bílé
 • Zásuvky, vypínače – typové řady ABB TIME

3.NP

PRACOVNA 1.3.1

 • Podlaha – plovoucí podlaha s dřevěnou nášlapnou vrstvou
 • Stěny a strop – bílá malba typu Primalex Plus
 • Vnitřní dveře – obložkové hladké dřevěné s kovovým kováním, plné, bílé
 • Zásuvky, vypínače – typové řady ABB TIME

Investor si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu výstavby změnit standardy nebo vybavení.